EMTEK

Teknikkonsulter

OM OSS


EMTEK startades hösten 2020 av Magnus Johansson och Erik Andersson. Magnus och Erik är civil- och högskoleingenjörer inom energisystem och har mångårig erfarenhet av såväl projektering i bygghandlingsskede samt tidiga system/program-handlingar. Senast kommer de från ÅF/AFRY där de med Magnus i spetsen varit ansvariga för de flesta projekten inom den stockholmsbaserade bostadssektionen.


EMTEKs huvudfokus är bostäder men i portfolion av tidigare projekt finns även restauranger samt butiks- och kontorslokaler. Företaget skapades utifrån visionen om att bli den självklara konsultpartnern för projektering av installationer i byggnader. Stort fokus läggs på kvalitetssäkring och nära samarbete med övriga konsulter i projekten för att skapa en optimerad och effektiv byggprocess. 


Tillsammans har Erik och Magnus projekterat tusentals bostäder. Läs mer om några av deras projekt under rubriken "Referensprojekt" nedan.

Vision

Hållbarhet


Hållbarhet är ett av ledorden i EMTEKs vision. Projektering utförs alltid med hög kvalitet i fokus.Ett hållbart resultat är kostnadseffektivt samtidigt som vi tar ansvar för vår planet och kommande generationer. 

Samverkan


EMTEK värdesätter ett nära samarbete med alla parter i projekten. Detta uppnås genom lyhördhet och hög servicenivå i alla delar av processen. 

Innovation


De bästa lösningarna är inte alltid de som använts förut. Vi sätter stort värde vid att vara uppdaterade om det senaste inom branchen och levera nytänkande lösningar anpassade efter varje projekt.

TJÄNSTER


  • Bostäder
  • Restauranger/Butiker
  • Kontorslokaler
  • Förskolelokaler
  • Äldreboenden
  • Storkök

REFERENSPROJEKT

BRF SCILLA


Kvarteret Scilla byggs under åren 2020-2023 och kommer att bestå av två husdelar med totalt 170 lägenheter inklusive garage under gård samt

gym och restaurang.


EMTEK stod för projektering bygghandling för VS och ventilation.

 

Projektet kännetecknades av energieffektiva lösningar på både VS- och ventialtionssidan, vilket placerar in Scilla som en av de mest hållbara byggnaderna i Sverige idag.Arkitekt+bilder:Pörner + Pettersson
BRF KLÖVERN


Brf Klövern är det första kvarteret som färdigställs i det stora nya stadsbyggnadsområdet Täby Park.Stadsdelen och kvarteren som byggs har en tydlig hållbarhetsprofil och husen byggs så att hög energieffektivitet uppnås med  låga uppvärmningskostnader som följd. Totalt finns 140 lägenheter i kvarteret fördelat åtta trapphus samt en restaurang och butikslokaler på bottenplan.


Husen byggs med FX-ventilation samt frånluftsvärmepumpar med fjärrvärme som spets.


Skede:Systemhandling + Bygghandling RörprojekteringByggnad färdigställd under 2020-2021


Arkitekt+bilder:Pörner + Pettersson
KV LÅGAN ETAPP 2


Kvarteret lågan etapp 2 är ett nytt stadskvarter mitt i Växjö centrum. Projektets har bestått av 86 hyreslägenheter fördelat på två huskroppar med underliggande garage.I bottenplan planeras för 4 stycken affärslokaler.


Projektet har genomsyrats av höga energi-, ljud- samt dagsljuskrav då husen certifieras enligt Miljöbyggnad silver.  Husen är utförda med FTX-ventilation samt fjärrvärme.


Skede: Bygghandling Rör+ventprojektering


Byggnad färdigställd 2021


Arkitekt+bilder: Arkitektbolaget


Plats: Växjö


Kontakta oss